Events

Dolgos hétköznapok – Polgári és munkás háztartások az 1920-as és 1930-as években

Előadás és beszélgetés Bagdi Sára művészettörténésszel

A népes szomszédság lehet áldás és átok, vagy a kettő egyszerre.  A szomszédok sokasága a munkáslakások elkerülhetetlen velejárója, amelyet a Walter Rózsi-villa lakói kevéssé ismerhettek.    A villa tervezője, Fischer József viszont amellett, hogy modernista villákat tervezett, a CIAM csoport tagjaként rendszeresen foglalkozott a kollektív együttélés modern, a munkásosztály számára is elérhető formáival. 

Az esemény során azt vizsgáljuk, hogy mi a különbség a 20. század első felének polgári és proletár háztartásai között, hogyan alakult a munkamegosztás a bérházak szobakonyhás lakásaiban, és mennyiben volt más a privát és nyilvános terek viszonya a gangos bérházak és a Walter Rózsiéhoz hasonló villák tereiben. Ezen kérdések mentén beszélgetünk házimunka és bérmunka viszonyáról,   a gangokon folyó közösségi életről, arról, hogy hogyan képzelték el a tökéletes lakóközösséget a modernista és a Proletkult mozgalmak, és ezek a forradalmi utópiák milyen viszonyban álltak a városi munkásság mindennapi valóságával.

 

Programjegy: 1.500 Forint

2023. január 26., 18:00 - 19:30

Fotó: Fortepan / Kovács Márton

Archívum

Hartmann Gergely: Salgótarján modern építészete 1945-1990

(Kedves László Könyvműhelye, 2022)

2022. december 08. 18:00

Beszélgetéssel egybekötött könyvbemutató

Meghívott vendégek: Hartmann Gergely, Kedves László

Moderátor: Kovács Dániel

Salgótarján megkülönböztetett helyet foglal el a hazai és közép-európai építészettörténetben. Nem az 1950-es években, a Rákosi-korszak erőltetett iparosítási hullámában jött létre, mint Dunaújváros, vagy éppen Kazincbarcika. Különlegességét éppen az adja, hogy bár ebben az időszakban indult el az átalakulása, de lendületet és markáns karaktert a Kádár-korszakban kapott. Fejlődése a háború utáni évektől egészen a rendszerváltásig folytonos, és mint ilyen, 1945-1990 közötti építészettörténetünk egyfajta sűrűsödése, esszenciája. Éppen ezért azok számára, akiket érdekel ez az építészeti korszak, talán nincs is ennél tanulságosabb és érdekesebb város. “Salgótarján építése olyan, mint egy folytatásos építészeti regény” – írta 1976-ban a Magyar Építőművészetben Kubinszky Mihály építész, építészettörténész. Ennek az épített regénynek, megvalósult utópiának egy lenyomata ez az útikalauz. Az egyes épületek, mint a regények szereplői, önmaguk jogán is érvényes, sőt kivételes egyéniségek, de a történetet az egymással való kapcsolatuk, interakcióik jelentik. Ezeket a fő- és mellékszereplőket mutatja be ez a könyv. Magát a történetet pedig az olvasó személyesen élheti át igazán sétái során, miközben bejárja ezt a kivételes és sokrétű városépítészeti együttest.


A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Maximum létszám: 40 fő
Registration: https://forms.gle/8aNadDnUpjRXpQNN8

Zádor Anna-díj átadó ünnepsége

Előadásokkal egybekötött díjátadó ünnepség

2020. évi díjazottak 

Bara Júlia

Székely Miklós

2021-2022. évi díjazottak 

Deákné Oszkó Ágnes Ivett

F. Dóczi Erika

2022. december 01. 16:00

PROGRAM:

Elnöki bevezető – Emlékezés Zádor Annára
Díjátadás (2020. évi díjazottak és 2021-2022. évi díjazottak)

Korábbi Zádor Anna-díjasok díszelőadásai:

Ecsedy Anna (ZA-díj, 2016-2017) A pozsonyi érsekkert kutatásának ép.történeti tanulságai

Nagy Gergely Domonkos (ZA-díj, 2018-2019) A felvilágosodás korának építészeti irányzatai

Kovács Klára (ZA-díj, 2018-2019) A küküllővári kastély a bethleni Bethlenek kezén

Ziegler Bálint Ágnes (ZA-díj, 2018-2019)

A brassói Fekete templom szentélyhomlokzatának alakítása a 20. században

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Maximum létszám: 40 fő
Registration: https://forms.gle/Bs1Uz8tNrZoS9vMh6

Herbert Anikó aka Haniko: Holdfénytető megnyitó

A Hold és annak fénye életünk kétarcú kísérője. Egyik arca szigorú, számokkal mérhető és racionális. A Föld és a Hold közötti 384 400 kilométeres távolságot 1,255 másodperc alatt teszi meg a fény. Űrszondák vizsgálják krátereit, összetételét, mozgását. Másik arca sokkal líraibb: a Hold fénye szerelmes légyottok leplezője, évezredek óta ihletője költeményeknek.

Herbert Anikó vizuális művész projektje, a Holdfénytető, ezt a kettőséget olvasztja egybe és tárja fel a figyelmes néző előtt. Az alkotásban társa Tóth Emese statisztikus volt, aki az Octogon építészeti folyóirat szövegeit is vizsgálat alá vetette. Az építészeti témájú szövegekben leggyakrabban használt szakkifejezésekhez (gerenda, átrium, beton, üveg, lépcső) társított építészeti hatást, pozitív és negatív társított hozzáadott értékeket (elfedő, letisztult, unalmas, természetközeliség, kint és bent érzésének egybeolvadása, intimitás hiánya stb). Ebből a racionális, szabályokhoz kötött gyűjtésből születtek meg Tóth Emese rövid versei, amik ihlető forrásokon túl izgalmas beszélgetőtársakká is váltak Herbert Anikó papírkollázsai mellett.

A Walter Rózsi-villa Télikertjében Herbert Anikó installációja három izgalmas médiumon keresztül foglalkozik a Hold fényének törékeny és az építészeti elemek -például a tető- stabilnak tűnő természetével. A rá jellemző finom, de a lelkiállapotot és hangulatot pontosan érzékeltető papíralapú kollázsok mellett egy nagyméretű kék textil installáció, valamint Tóth Emese építészetet és lírát ötvöző versei egészítik ki.

Megnyitó: 2022. november 30. szerda 18 óra
A kiállítást megnyitja: Martinkó József, az Octogon Magazin főszerkesztője

A Holdfénytető a villa nyitvatartási idejében, a Színtér és Lakótér kiállításra szóló jegy megváltásával ingyenesen megtekinthető.

2022. november 30. 18:00

Mama, nézd!

2022. október 5., november 9., december 7., 10.00-11.00

A Radó-Walter család egykori villája a családoké, így múzeumunk is csatlakozott a sikeres Mama, nézd! programokhoz. Havonta egy alkalommal ezért a kismamáké, a kispapáké és természetesen a kisbabáké a Walter Rózsi-villa.

Időpontok

  • október 5., 10.00-11.00
  • november 9., 10.00-11.00
  • december 7., 10.00-11.00

Jegyár: 1000 forintos programjegy

A részvételi szándékát kérjük, hogy a programot megelőző nap 18 óráig jelezze a walter.villa.budapest@gmail.com címen. 

 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2022

2022. október 3. - november 13.

 

Idén ősszel már a Walter Rózsi-villa is várja a Múzeumok Őszi Fesztiválja vendégeit programjaival. A 2022-es év témája nem más, mint  “Ezt mind fenntartjuk!”, nem is illeszkedhetne jobban a MÉM MDK tevékenységéhez. Az október 3. és november 11. között megrendezésre kerülő fesztiválon gyerekeknek és felnőtteknek, szakembereknek és a nagyközönségnek is készülünk programokkal.

Spaces of Intensity. 3h architects.

2022. október 29.

Beszélgetéssel egybekötött könyvbemutató

2022. október 29. szombat, 17:00

résztvevők: Moravánszky Ákos, Csillag Katalin, Gunther Zsolt
moderátor: Somogyi Krisztina
 

Programunkban egy különleges könyvbemutatóval egybekötött beszélgetésre invitálunk mindenkit. 2020-ban Spaces of Intensity címmel építészeti monográfia jelent meg a 3h építésziroda (Csillag Katalin, Gunther Zsolt) munkáiról a bázeli Birkhäuser kiadó gondozásában. Ez az első monográfia kortárs magyar építészirodáról – Makovecz Imrén kívül –, mely külföldi kiadónál jelent meg, és európai színtéren is értelmez, helyez el egy mai magyar építészirodát. A könyv betekintést enged a művek formálásába, új minőségek létrehozásának folyamatába. A beszélgetés érinti az építészek gondolkozásmódját, a monográfia képesszéiben is bemutatott inspirációforrásokat, Budapest építészetének sajátosságait, és szó esik majd az eseménynek otthont adó Walter Rózsi-villa szerepéről is.

Az eseményen vendégünk lesz Moravánszky Ákos svájci-magyar építész, professzor emeritus, a svájci ETH Zürich Építészetelméleti Intézetének professzora, a beszélgetés moderátora pedig Somogyi Krisztina vizuáliskörnyezet-kutató, építészetkritikus. A monográfia az esemény napján, a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.

 

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Regisztráció a következő linken: https://forms.gle/dn5mVvboV1URSRe29

Claus Käpplinger (ed.), Spaces of Intensity. 3h architects. (Birkhäuser Verlag, Basel 2020) 

Budapest Design Week

Magyar építésznők Paulas Erikától az űrkorszakig

október 13. csütörtök, 18:00

előadás és kerekasztal-beszélgetés
 
A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) Múzeumi Osztálya 2022-ben hároméves tematikus kutatási projektet indít, amely a magyar építésznők pályafutását helyezi középpontjába.
 
Milyen lehetőségek jutottak az építészi pályát választó nőknek a 20. század Magyarországán? Kialakultak-e jellegzetes, tipikus életművek, vannak-e sajátosságai a női építészeti munkának? Hogyan állnak a nőket középpontba helyező építészeti kutatások Magyarországon és külföldön?
 
A „Magyar_Építész_Nők” kutatási projektet Kovács Dániel, a MÉM MDK muzeológusa, a projekt kezdeményezője mutatja be. Ezt kerekasztal-beszélgetés követi a téma aktualitásáról és a kapcsolódó kutatásokról Böröndy Júlia építész, a Women in Architecture (WiA) Hungary Instagram-oldal kezdeményezője, Keller Márkus történész, szociológus, Ritoók Pál művészettörténész, a MÉM MDK osztályvezetője és Simon Mariann építész, kutató részvételével.
 
A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!
Regisztráció a következő linken: https://forms.gle/NZH76VaMQ5k1g9aK9
A program a Budapest Design Week 2022 fesztivál keretében kerül megrendezésre.
 
Programjegy: 1.500 Forint

2022. október 7-16.

Breuer Marcel 120

október 14. péntek, 17:00

kurátori tárlatvezetés
 
2022 májusában megnyitotta kapuit Pest egyetlen látogatható modern villájában a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ új kiállítóhelye. A Walter Rózsi-villa Színtér és Lakótér: Modern lakóházak Magyarországon 1928–1945 című nyitókiállítása a Múzeumi Osztály rendkívül gazdag két világháború közötti anyagára épít, és a villát helyezi tágabb kontextusba: a két világháború közötti modern lakóház-építészet, lakhatás témáját járja körül.
 
Az építészeti skicceken, tervrajzokon, videó- és fotóanyagon túl számos design tárgy is megtekinthető a kiállításban, így az a tárlatvezetés középpontjában álló csőbútor szett is, amelyet Fischer József, a villa tervezője és Breuer Marcell világhírű építész és bútortervező közös irodájukban használtak. A tárlatvezetés a 120 éve született Breuer Marcell előtt tiszteleg, témája a modern lakásművészet egyik szimbóluma, a csőbútor, valamint a két építész, Fischer és Breuer kapcsolata.
 
A tárlatvezetést a kiállítás egyik kurátora, Sebestyén Ágnes Anna tartja.
 
A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztráció a következő linken:
https://forms.gle/g7sLhiNci7M2z65X7
A program a Budapest Design Week 2022 fesztivál keretében kerül megrendezésre.
 
Belépőjegy: 1.900 / 950 Forint (kiállítási belépőjegy)

 

Testébresztő jóga programok 

Kezdd a csütörtök reggeleket a Walter Rózsi-villa kertjében egy kellemes átmozgató vinyasa flow órával, majd egy frissítő reggelivel. A reggeli énidőt pedig egy tárlatvezetéssel zárhatód, aminek során bejárhatod a villát pincétől a padlásig, óvóhelytől a tetőteraszig.
 

BETELT! Függönyt fel! - Egy operaénekesnő villája felújítás után

2022. szeptember 17.

A 2020-as Kulturális Örökség Napjai alkalmával a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ régész és művészettörténész munkatársai a még felújítás előtt álló, szebb napokat is látott Walter Rózsi-villát mutatták be. Az épületről 1936–1937-ben készült fotók és a padlókra festékszóróval felrajzolt eredeti térkiosztás szemléltették az egykori állapotokat. 

 Az épületbejárás során a látogatók nem csupán a villa és az ott élő család, hanem a ház felújításának fordulatos történetével is megismerkedhetnek a nyitókiállítás kurátorai segítségével.

11:00 – 12:30
14:00 – 15:30
16:00 – 17:30
Séta maximális létszáma: 20 fő
 
Kedves Vendégeink! Köszönjük a nagy érdeklődést, valamennyi időpont betelt! 

A modernizmus régészete - kurátori tárlatvezetés

2022. augusztus 27. 16:00

 

A tárlatvezetés nemcsak a Színtér és Lakótér című nyitókiállításában kalauzol, hanem a villa hiteles helyreállítását segítő, magából az épületből vagy a földből előkerült leletek között is.

 

A vezetést tartja: Magyaróvári Fanni, muzeológus, a kiállítás egyik kurátora.

A programon való részvétel érvényes kiállítási belépőjeggyel ingyenes.

Kurátori tárlatvezetések

07.10. 16:00-tól / 07.17. 16:00-tól

Júliusban két kurátori tárlatvezetéssel várjuk látogatóinkat. A tárlatvezetéseken való részvételre érvényes belépőjeggyel van lehetőség.
A tárlatvezetésen max. 20 fő vehet részt, ezért kérjük, regisztráljanak az eseményre ezen a linken.

Július 10. vasárnap 16.00-17.00

Breuer Marcell 120 – Kurátori tárlatvezetés Sebestyén Ágnessel.

Július 17. vasárnap 16.00-17.00

Nagypapának játék, nekem műtárgy? – Fenntartható gyerekszobák a harmincas években. Kurátori tárlatvezetés Magyaróvári Fannival.

Június 25. 14:00-24:00

Múzeumok Éjszakája a Walter Rózsi-villában

Épületek 2D-ben és 3D-ben – Rajzolj, fess, ragassz és kutass a villa három szintjén! 

Urbanity társasjáték a villa kertben – Utcai társasjáték a kultúrAktív Egyesülettel

Irodalmi beszélgetés városról és természetről – A Magyar Írószövetséggel közös program

Nagypapának játék. Nekem műtárgy? Fenntartható gyerekszobák a harmincas években – Kurátori tárlatvezetés

Breuer Marcell 120 – Kurátori tárlatvezetés

Május 27. 17:00-18:00

BETELT! - Nagypapának játék, nekem műtárgy? – Fenntartható gyerekszobák a harmincas években

Content:

Milyen gyerekszobákat terveztek a modernista belsőépítészek? Mivel játszottak a gyerekek az 1930-as években? Mitől fenntartható egy gyerekszoba ma, és mit tanulhatunk a harmincas évek gyerekszobáiból? A Walter Rózsi-villa gyerekszobájában a két világháború közötti gyermekélet, reformpedagógia és a modernizmus kapcsolata elevenedik meg.

Programot tartja: Magyaróvári Fanni Izabella muzeológus

Időtartam: 60 perc

Max. létszám: 15 fő

Location:: Salon

A program a Műtárgyak Éjszakája programjaként valósul meg. Regisztráció ezen a linken.

Május 26. 17.00-18:00

BETELT! - Breuer Marcell 120 – kurátori tárlatvezetés a Színtér és Lakótér c. kiállításban​

Tartalom:Sebestyén Ágnes Anna kurátori tárlatvezetése a Színtér és Lakótér c. kiállításban

A Walter Rózsi-villa nyitókiállításán szerepet kap az a csőbútor szett, amelyet Fischer József, a villa tervezője és Breuer Marcell világhírű építész és bútortervező közös irodájukban használtak, majd Fischer József tulajdonába került. A tárlatvezetés témája Fischer és Breuer kapcsolata, valamint a modern lakásművészet egyik szimbóluma, a csőbútor.

Időtartam: 60 perc

Max. létszám: 15 fő

 

Helyszín: Első-második emelet